Kamaleoiak gara! Programa

Walkman

Ikuskizun honetan leku bat eskatzeko bete ezazu fitxa hau, parte hartu behar duen pertsona bakoitzeko, heldu zein haur. Epea urtarrilaren 27ko 16:00etara arte irekita dago edo lekuak bete arte.

Rellena este formulario para solicitar una plaza para asistir a este espectáculo. Es necesario enviar un formulario por cada persona que va a participar, ya sea adulta como menor. El plazo permanecerá abierto hasta las 16:00 del 27 de enero hasta completar las plazas disponibles.

Tutorearen datuak | Datos del tutor/a