Zerbitzu kontratuak

Erakunde publico bezala gardentasuna bermatzeko helburuaz eta sektore publikoko kontratuen legeak hala eskatuta,
atal honetan kontratazioen inguruko informazioa jasotzen da.